praktijk heuveling

UW PRIVACY IN DE PRAKTIJK

In de praktijk wordt naar uw persoonlijke gegevens gevraagd, zoals uw naam en adres, uw geboortedatum en uw medische gegevens. Wetgeving verplicht de Praktijk ertoe om een dossier voor u aan te leggen waarin deze gegevens opgenomen zijn. Het is natuurlijk ook nodig om een goede therapie te kunnen verzorgen. Hier leest u meer over welke gegevens worden opgeslagen in het dossier, wat er met deze gegevens gedaan wordt, en welke rechten u heeft op basis van de wet.

Om welke gegevens gaat het?

Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand, medicatie en medisch verleden en gegevens over uw consulten bij Praktijk Heuveling. Als het van belang is voor uw therapie, kunnen er ook andere gegevens worden vastgelegd, bijvoorbeeld over uw woon- en werksituatie. Ook kunnen er gegevens worden toegevoegd  die (met uw toestemming) opgevraagd zijn bij uw huisarts of een andere zorgverlener.  

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

De gegevens worden voornamelijk gebruikt voor het goed uitvoeren van uw  therapie.  Als u Chinese kruiden gaat gebruiken, dan zullen sommige  gegevens gedeeld moeten worden met de apotheek waar de kruiden besteld gaan worden. Soms kan het zinvol zijn om uw gezondheidssituatie (in anonieme vorm) te bespreken met collega‚Äôs of stagiairs.

Uw gegevens worden ook gebruikt voor administratieve zaken, zoals het maken van een factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar, het plannen van afspraken, communicatie tussen u en de praktijk via email of telefoon, etc.

Uw gegevens, onze zorg

De praktijk doet al het mogelijke om de privacy van uw gegevens te verzekeren. Er wordt zorgvuldig omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens en onbevoegden kunnen er niet bij. Uw gegevens worden 15 jaar lang goed beveiligd (digitaal) opgeslagen en bewaard.  In principe heeft alleen uw therapeut, die een geheimhoudingsplicht heeft,  toegang tot uw dossier bij praktijk Heuveling.

Als de gegevens die praktijk Heuveling over u heeft, gedeeld gaan worden met anderen, dan gebeurt dit alleen met uw specifieke toestemming hiervoor.  Met de betrokken personen en instanties zijn afspraken gemaakt om uw privacy te beschermen, en zij zijn bevoegd om uw gegevens te ontvangen.

U heeft zelf de regie in handen

U bepaalt zelf welke gegevens u wilt verstrekken. U kunt alle gegevens in uw dossier inzien, aanvullen, wijzigen of laten verwijderen. Als u dat wilt,  kunt u de gegevens in digitale vorm ontvangen zodat u deze kunt meenemen, bijvoorbeeld naar een andere zorgverlener. Wilt u dat uw dossier vernietigd wordt voordat de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar voorbij is, dan kan dat ook.  

Bent u het niet eens met hoe de praktijk omgaat met uw persoonlijke gegevens? U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens op ieder gewenst moment intrekken. Ook kunt u een klacht indienen bij uw therapeut of een bevoegde klachten instantie.

Praktijk Heuveling - Leemkuilenweg 6b - 7872 PZ Valthe - info AT praktijkheuveling DOT nl - 06-2555 1888