praktijk heuveling

JE PRIVACY IN DE PRAKTIJK

In de praktijk wordt naar je persoonlijke gegevens gevraagd, zoals je naam en adres, je geboortedatum en je medische gegevens. Wetgeving verplicht de Praktijk ertoe om een dossier voor je aan te leggen waarin deze gegevens opgenomen zijn. Het is natuurlijk ook nodig om een goede therapie te kunnen verzorgen. Hier lees je meer over welke gegevens worden opgeslagen in het dossier, wat er met deze gegevens gedaan wordt, en welke rechten je hebt op basis van de wet.

Om welke gegevens gaat het?

Je dossier bevat je persoonsgegevens, aantekeningen over je gezondheidstoestand, medicatie en medisch verleden en gegevens over je consulten bij Praktijk Heuveling. Als het van belang is voor je therapie, kunnen er ook andere gegevens worden vastgelegd, bijvoorbeeld over je woon- en werksituatie. Ook kunnen er gegevens worden toegevoegd  die (met jouw toestemming) opgevraagd zijn bij je huisarts of een andere zorgverlener.  

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

De gegevens worden voornamelijk gebruikt voor het goed uitvoeren van je therapie.  Als je Chinese kruiden gaat gebruiken, dan zullen sommige  gegevens gedeeld moeten worden met de apotheek waar de kruiden besteld gaan worden. Soms kan het zinvol zijn om je gezondheidssituatie (in anonieme vorm) te bespreken met collega‚Äôs of stagiairs.

Je gegevens worden ook gebruikt voor administratieve zaken, zoals het maken van een factuur die je kunt indienen bij je zorgverzekeraar, het plannen van afspraken, communicatie tussen jou en de praktijk via email of telefoon, etc.

Jouw gegevens, onze zorg

De praktijk doet al het mogelijke om de privacy van je gegevens te verzekeren. Er wordt zorgvuldig omgegaan met je persoonlijke en medische gegevens en onbevoegden kunnen er niet bij. Je gegevens worden 15 jaar lang goed beveiligd (digitaal) opgeslagen en bewaard.  In principe heeft alleen je therapeut, die een geheimhoudingsplicht heeft,  toegang tot je dossier bij praktijk Heuveling.

Als de gegevens die praktijk Heuveling over je heeft, gedeeld gaan worden met anderen, dan gebeurt dit alleen met jouw specifieke toestemming hiervoor.  Met de betrokken personen en instanties zijn afspraken gemaakt om je privacy te beschermen, en zij zijn bevoegd om je gegevens te ontvangen.

Je hebt zelf de regie in handen

Je bepaalt zelf welke gegevens je wilt verstrekken. Je kunt alle gegevens in je dossier inzien, aanvullen, wijzigen of laten verwijderen. Als je dat wilt,  kun je de gegevens in digitale vorm ontvangen zodat je deze kunt meenemen, bijvoorbeeld naar een andere zorgverlener. Wil je dat je dossier vernietigd wordt voordat de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar voorbij is, dan kan dat ook.  

Ben je het niet eens met hoe de praktijk omgaat met je persoonlijke gegevens? Je kunt je toestemming voor het gebruik van je gegevens op ieder gewenst moment intrekken. Ook kun je een klacht indienen bij je therapeut of een bevoegde klachten instantie.

Praktijk Heuveling - Leemkuilenweg 6b - 7872 PZ Valthe - info AT praktijkheuveling DOT nl - 06-2555 1888

12.9 596 14